Legionowo:Półkolonie

Legionowo:Półkolonie

Półkolonie dla dzieci – informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu
Informacja dla organizacji pozarządowych o zamiarze realizacji zadania organizacji wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii. Dla wielu rodziców okres wakacji stanowi problem, ponieważ muszą zapewnić dzieciom opiekę przez okres dwóch miesięcy, a z różnych powodów nie mogą wysłać dzieci na obóz lub poza miejsce zamieszkania. Dzięki organizowanym półkoloniom dzieci spędzające wakacje w mieście bawią się z rówieśnikami, rozwijają się, uczą i oczywiście wypoczywają, rodzice natomiast mogą spokojnie pracować lub oddać się innym obowiązkom. Półkolonie nie tylko rozwiązują problem, co zrobić z dzieckiem, ale stwarzają wiele możliwości rozwoju dzieci poprzez połączenie zabawy z edukacją.

W ubiegłych latach na wniosek Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie zostały zorganizowane półkolonie pod hasłem „Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku Gmina zamierza powtórzyć to zadanie.

W związku z planowanym otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pt.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych” przedstawiamy najważniejsze wymagania jakie powinni spełniać oferenci:

a) organizacja półkolonii winna być zgodna z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.), w tym w zakresie odpowiedniej liczby i kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia oraz zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016, poz. 452);

b) zadanie realizowane w grupach 10 – 15 osób;

c) realizacja programu rekreacyjno-edukacyjnego dostosowanego do wieku uczestników
w szczególności nastawionego na promocję zdrowego stylu życia i aktywność fizyczną;

d) co najmniej 2 turnusy 5-dniowe – 10-godzin programu podczas jednego dnia w jednej lokalizacji, w dwóch różnych lokalizacjach na terenie Gminy Miejskiej Legionowo;

e) prowadzenie dokumentacji półkolonii w formie dziennika zajęć i obecności;

f) dzienne wyżywienie, w tym ciepły posiłek oraz nieograniczony dostęp do wody pitnej,

g) zapewnienie ubezpieczenia NW i podstawowej opieki medycznej,

h) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek
w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

i) oferent musi prowadzić działalność odpłatną w dziedzinie objętej konkursem.

Zadanie powinno być realizowane w okresie od: 01 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
z uwzględnieniem okresu na promocję i rekrutację.

Wsparcie realizacji zadania oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do 85 % z budżetu gminy. Na pozostałe 15% wartości zadania składa się wkład finansowy – środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Miejskiej Legionowo, w tym wpłaty i opłaty od adresatów zadania (przewiduje się pobieranie opłat w wysokości nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 200 zł za osobę za jeden 5-dniowy turnus) – w wysokości co najmniej 5% wartości zadania oraz praca społeczna członków i wolontariuszy, i wkład rzeczowy.

Dalsze szczegóły w ogłoszeniu, które ukaże się na stronie Urzędu Miasta Legionowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tekst:Ewa Milner-Kochańska

półkolonie

Zdjęcie:Ewa Milner-Kochańska

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.