Powiat legionowski na starych mapach

Powiat legionowski na starych mapach

Powiat legionowski na starych mapach

Naszym gosciem był Pan dr. Artur Bojarski który opowiedział nam o tym jak zmieniały się mapy na przestrzeni okresu przedwojennego , wojennego a także po wojnie .

Stare mapy zawsze  są świetnym źródłem historycznym. Na ich podstawie możemy zobaczyć , jak zmieniały się tereny powiatu legionowskiego . Przeglądając mapy, od najstarszych czyli  z końca XVIII w., zauważymy  zmiany komunikacyjne, urbanistyczne oraz  krajobrazowe. Natomiast wojskowe mapy rosyjskie , niemieckie przedstawiają działania militarne  okupantów wobec Legionowa i terenów wokóło . W niedzielę 15 stycznia o godz. 15.00 w  Filii „Piaski” odbyła się  prezentacja dr. Artura Bojarskiego pt. „Powiat legionowski na starych mapach”.

Powiat legionowski na starych mapach

Powiat legionowski na starych mapach – wywiad

Część I

Część II

Część III


http://www.muzeum.legionowo.pl/muzeum/

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.