180 rocznica śmierci A.S. Puszkina – wieczór literacko – muzyczny

180 rocznica śmierci A.S. Puszkina – wieczór literacko – muzyczny

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Mazowiecki Oddział Wojewódzki zaprasza na wieczór poświęcony pamięci wybitnego twórcy – Aleksandra Puszkina. 180 rocznica śmierci A.S. Puszkina.

16 Lutego o godzinie 18:00, w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury odbędzie się wieczór Literacko – Muzyczny z okazji 180 rocznicy śmierci A.S Puszkina. Podczas tego wieczory zaprezentowani zostaną bohaterowie, symbole i przekaz tego wielkiego poety w tłumaczeniu na język polski autorstwa filologa i tłumacza, dr. hab. W. Gajewskiego. Temu programowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna pt. „Życie i twórczość A.S. Puszkina”. Życie jednostek tak zasłużonych dla światowego dorobku literatury warto przypominać. Najlepiej robić to, przywołując dzieła, tak jak w przypadku zapowiadanego wieczoru.

180 rocznica śmierci A.S. Puszkina

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.