Marcowa korekta RJP Kolei Mazowieckich

Marcowa korekta RJP Kolei Mazowieckich

Marcowa korekta RJP Kolei Mazowieckich

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 12 marca do 10 czerwca 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Rozpoczną się prace związane z remontem na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz modernizacja odcinka Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia peron 8. Kolejny etap prac modernizacyjnych rozpocznie się na liniach nr 6, Warszawa – Małkinia oraz nr 8, Warszawa – Radom.

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

4 maja rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z remontem odcinka Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Zamknięty zostanie tor nr 1 w układzie dalekobieżnym, w związku z czym pociągi dalekobieżne będą kursowały po jednym czynnym torze oraz po torach podmiejskich. Spowoduje to zmianę  godzin kursowania pociągów podmiejskich, ale żadne połączenia nie zostaną odwołane.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

14 kwietnia rozpocznie się kolejny etap modernizacji linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów – Małkinia i ruch pociągów pomiędzy tymi stacjami będzie odbywał się po jednym czynnym torze. W związku z powyższym, zmianie ulegną godziny kursowania części pociągów, a niektóre z nich będą odwołane na ww. odcinku. W zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Marcowa korekta RJP Kolei Mazowieckich

Linia nr R8 Warszawa – Radom

Na linii wciąż trwa modernizacja, utrudnienia będą podobne do tych występujących obecnie:

1)       część pociągów będzie odwołana,

2)       niektóre pociągi będą kursowały w skróconej relacji,

3)       pociąg „Radomiak” będzie kursował trasą okrężną przez CMK,

4)       za odwołane pociągi na odcinku Czachówek – Góra Kalwaria będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Dodatkowo informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania przez PKP PLK S.A., dodatkowych prac, od 10 kwietnia ruch pociągów na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno będzie się odbywał po jednym torze, co spowoduje zmniejszenie ilości połączeń na tym odcinku.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z rozpoczynającą się modernizacją linii, ruch pociągów zostanie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego dotyczące zasad honorowania biletów w środkach transportu ZTM. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze. W godzinach wczesnoporannych oraz późnowieczornych w wybrane dni, część pociągów będzie miała zmienione godziny kursowania w związku z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej.

Linia nr R31 Sierpc – Kutno

W dniach 10-30 kwietnia ruch pociągów zostanie wstrzymany z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych. W zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na pozostałych liniach rozkład jazdy pociągów nie ulegnie większym zmianom.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów oraz autobusów komunikacji zastępczej jest dostępny na stronie

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.