Winda! Mnóstwo nagród w jednym konkursie

Winda! Mnóstwo nagród w jednym konkursie.

W piątek o 12:00 rozpoczynamy hitową serię konkursów WINDA. Tutaj liczy się szczęście i żelazne nerwy. Można zgarnąć całą furę nagród na raz. Przeczytajcie REGULAMIN jak zagrać.
winda! mnóstwo nagród w jednym konkursie

REGULAMIN KONKURSU ANTENOWEGO „WINDA” w RADIO HOBBY obowiązujący od 24 Lutego 2017 roku

1. Organizator konkursu
Radio Hobby Mazowsze
2. Zakres stosowania Regulaminu
Regulamin niniejszy ma zastosowanie konkursu radiowego „Winda”, ogłoszonego w
programie Radia Hobby Mazowsze począwszy od dnia 24.02.2017, chyba że w
zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie „Winda”
W celu wzięcia udziału w konkursie „Winda” należy spełnić warunki określone każdorazowo
w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie.
Uczestnik wybiera numer piętra na które ma udać się „konkursowa winda” oraz udzielić
prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie przez dziennikarza, prowadzącego audycję
konkursową. Konkurs odbywa się na żywo drogą telefoniczną na antenie Radia Hobby
Mazowsze.
4. Zasady przyznawania nagród
a) Uczestnik podaje docelowy numer piętra i odpowiada na zadane pytanie. Jeśli podany
przez uczestnika numer piętra zawiera nagrodę a odpowiedź przez niego udzielona jest
prawidłowa – uczestnik wygrywa nagrodę, może zrezygnować z dalszej gry lub ją
kontynuować.
b) Gra „winda” obejmuje tzw puste piętra – jeśli uczestnik wskaże takie piętro automatycznie
kończy grę.
c) Pierwsza wygrana w konkursie nagroda uczestnika jest gwarantowana nawet w przypadku
drugiego typowania i podania numeru tzw pustego piętra.
d) O wygranej i sposobie jej odbioru laureat informowany jest przez osobę, prowadzącą
konkurs.
e) W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Radia Hobby
Mazowsze ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym,
f) Uczestnik konkursu jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz
akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu.
5. Odbiór nagród
a) Laureaci nagród zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście w siedzibie Radia Hobby
Mazowsze od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00-15.00
d) W przypadku nie odebrania nagród w terminie 10 dni od dnia wygrania w danym
konkursie laureat traci prawo do nagrody, a Radio zastrzega sobie prawo do dalszego
dysponowania nagrodą.
6. Informacja dotycząca podatku
Nagrody za zwycięstwo w konkursie o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760 zł nie
podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Pula nagród
Fundatorem nagród jest organizator, czyli Radio oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio
zawarło umowy sponsorskie.
nagrody na piętrach:
pula 1 – koszulka od Winiary i CD Alexander Rybak od Olesiejuk
pula 2 – płyta z filmem „Cała naprzód” od Olesiejuk i kubek od Dandi Dance
pula 3 – książka „Krawędź Żelaza” od Fabryka Słów
pula 4 – koszulka od Winiary i CD Rezerwat od Olesiejuk
pula 5 – audiobook „Ofiara Polikseny” od Biblioteka Akustyczna i lampka rowerowa Torch
do każdej puli nagród dodajemy 2 opakowania alkotestu ufundowanego przez ALC2GO.
Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.