Winda! pełno nagród w ten piątek

Winda! pełno nagród w ten piątek

winda! pełno nagród

REGULAMIN KONKURSU ANTENOWEGO „WINDA” w RADIO HOBBY obowiązujący od 24 Lutego 2017 roku

1. Organizator konkursu
Radio Hobby Mazowsze
2. Zakres stosowania Regulaminu
Regulamin niniejszy ma zastosowanie konkursu radiowego „Winda”, ogłoszonego w
programie Radia Hobby Mazowsze począwszy od dnia 24.02.2017, chyba że w
zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie „Winda”
W celu wzięcia udziału w konkursie „Winda” należy spełnić warunki określone każdorazowo
w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie.
Uczestnik wybiera numer piętra na które ma udać się „konkursowa winda” oraz udzielić
prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie przez dziennikarza, prowadzącego audycję
konkursową. Konkurs odbywa się na żywo drogą telefoniczną na antenie Radia Hobby
Mazowsze.
4. Zasady przyznawania nagród
a) Uczestnik podaje docelowy numer piętra i odpowiada na zadane pytanie. Jeśli podany
przez uczestnika numer piętra zawiera nagrodę a odpowiedź przez niego udzielona jest
prawidłowa – uczestnik wygrywa nagrodę, może zrezygnować z dalszej gry lub ją
kontynuować.
b) Gra „winda” obejmuje tzw puste piętra – jeśli uczestnik wskaże takie piętro automatycznie
kończy grę.
c) Pierwsza wygrana w konkursie nagroda uczestnika jest gwarantowana nawet w przypadku
drugiego typowania i podania numeru tzw pustego piętra.
d) O wygranej i sposobie jej odbioru laureat informowany jest przez osobę, prowadzącą
konkurs.
e) W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Radia Hobby
Mazowsze ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym,
f) Uczestnik konkursu jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz
akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu.
5. Odbiór nagród
a) Laureaci nagród zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście w siedzibie Radia Hobby
Mazowsze od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00-15.00
d) W przypadku nie odebrania nagród w terminie 14 dni od dnia wygrania w danym
konkursie laureat traci prawo do nagrody, a Radio zastrzega sobie prawo do dalszego
dysponowania nagrodą.
6. Informacja dotycząca podatku
Nagrody za zwycięstwo w konkursie o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760 zł nie
podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Pula nagród
Fundatorem nagród jest organizator, czyli Radio oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio
zawarło umowy sponsorskie.

Pule nagród na konkurs „WINDA” 10 marca 2017:

nagrody na piętrach:

Pula 1 – książka „Ab Ovo” Rafała Bąka od wydawnictwa Varsovia, cd Rezerwat

Pula 2 – film „Amalia Fado” od Vivarto, odblaski na rower, voucher do The Bandits na dow. zestaw burger+frytki+napój

Pula 3 – film „Młode Wino” od Vivarto, 3 płyty od wydawnictwa Lemon

Pula 4 – książka „Drugi brzeg” od Fabryka słów, 2 płyty cd od wydawnictwa Lemon,voucher do The Bandits na dow. zestaw burger+frytki+napój , voucher na 20zł do Myjnia & Auto Detailing Jabłonna

Pula 5 – elegancki adresownik, płyta „Kielich”, książka „Przestrzeń zewnętrzna” od Fabryka słów

Plua 6 – lampka rowerowa, płyta MaSza(najsłodsza kotka disco polo), Audiobook „Ofiara Polikseny” od Biblioteka Akustyczna

Pula 7 – film „Zatoka delfinów” od Vivarto, kubek, voucher do The Bandits na dow. zestaw burger+frytki+napój

Pula 8 – Lampka do roweru, książka „Emigranci wyzwania” od wydawnictwa Erica

Pula 9 – Film „Niedzwiadek” od Vivarto, 3 płyty cd od  wydawnictwa Lemon, voucher do The Bandits na dow. zestaw burger+frytki+napój

Pula 10 – płyta Varius Manx, Książka „Ab ovo” Rafała Bąka od wydawnictwa Varsovia, voucher do The Bandits na dow. zestaw burger+frytki+napój

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.