Władysław Duczko o Skandynawach

Waldemar Duczko o średniowiecznych Skandynawach

Naszym gościem był prof. Władysław  Duczko z którym rozmawialiśmy o średniowiecznych Skandynawach czyli Wikingach.  Profesor przybliżył nam  informacje o mentalności wikingów i ich sposobu rozumienia świata. A także  zarys epoki wikingów oraz czy wikingowie przybywali do Polski .

Władysław Duczko – biogram

Waldemar Duczko o Skandynawach

Władysław Duczko  – polski archeolog działający m.in. w Szwecji. Studiował archeologię na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Uppsali i Sztokholmie. W 1986 obronił w Instytucie Archeologii Uniwersytetu w Uppsali doktorat The filigree and granulation work of the Viking Period. An analysis of the material from Björkö. W 1990 uzyskał stopień naukowy docenta, habilitację uzyskał w 2006. Od początku lat 90. XX w. prowadzi wykopaliska w Starej Uppsali (Gamla Uppsala). Specjalizuje się w archeologii Skandynawii ze szczególnym uwzględnieniem epoki wikingów. Prowadził szereg projektów badawczych dotyczących kontaktów Skandynawii okresu wikingów z kontynentem europejskim.

Obecnie jest wicedyrektorem Instytutu Antropologii i Archeologii Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.


Wiecej książek prof. Władysława Duczko znajdziecie na : http://www.wydawnictwoerica.pl/

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.