Konkurs literacki – „OKOlica literacka 2017” Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie

Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie ogłasza konkurs literacki „OKOlica literacka 2017”

Uczestnikami konkursu mogą być osoby do 35 roku życia zamieszkałe lub studiujące w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich.
Uczestnicy konkursu mogą składać niepublikowane utwory poetyckie (do 10 wierszy), prozatorskie (do 5 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli maksimum 9000 znaków ze spacjami) oraz mini-eseje (także do 9000 znaków). Tematyka dowolna.

konkurs literacki
Prace wydrukowane w pięciu egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę) wraz z płytą CD zawierającą elektroniczną wersję utworów, należy wysłać na adres: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, Warszawa do dnia 15 czerwca 2017 (decyduje data stempla pocztowego).
Na kopercie należy dopisać: Konkurs literacki „OKOlica literacka 2017”.
Prace muszą być oznaczone godłem (pseudonimem). Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, z danymi autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 1000 złotych,

II nagroda w wysokości 600 złotych,

III nagroda w wysokości 400 złotych.
Nagrody będą przyznawane bez względu na kategorie.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród są planowane w połowie września 2017.
O dokładnym terminie laureaci zostaną zawiadomieni na początku września.

Serdecznie zapraszamy

Sen dziecka – Konkurs fotograficzny trwający do 14 kwietnia – poprzedni aktualny konkurs

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *