Tajemnice Starych Bielan – spacer z przewodnikiem!

Tajemnice Starych Bielan – spacer z przewodnikiem!

Tajemnice Starych Bielan - spacer z przewodnikiem
Tajemnice Starych Bielan – spacer z przewodnikiem

W najbliższą sobotę, 10 czerwca, odbędzie się kolejny spacer organizowany przez Biuro Przewodników Skarby Warszawy. W ramach „odkrywania Skarbów Warszawy”. Tym razem przeniesiemy się na Bielany. Przewodnicy po Warszawie zapraszają!

Tajemnice Starych Bielan – spacer z przewodnikiem. W ramach spaceru (zbiórka o godzinie 13:00 na skwerku przy północnym wyjściu z metra Stare Bielany (ul. Kasprowicza róg Płatnicza) uczestnicy wycieczki poznają historię dzielnicy oraz słynne miejsca, takie jak Akademia Wychowania Fizycznego, Lasek Bielański czy tereny pokamedulskie.

Czy wiesz?

Gdzie mieszkał Michał Wołodyjowski?
Kto jest patronem warszawskich sportowców?
Gdzie pochowano Stanisława Staszica?
Jaki związek z UKSW ma serial Plebania?
Skąd w Warszawie włoski cmentarz?
Kim byli księża patrioci?
Przyjdź i dowiedz się jeszcze więcej!

Miejsce zbiórki.

Sobota, 10 czerwca skwerek przy północnym wyjściu z metra Stare Bielany (ul.Kasprowicza róg Płatnicza), godz. 13:00.
Przewodnik: Rafał Zelman. Cena spaceru: 10 zł/os. Dzieci do lat 10 – bezpłatnie!

Historia Bielan

Tajemnice Starych Bielan – spacer z przewodnikiem! Na obszar dzisiejszych Bielan składały się dawniej wsie znajdujące się daleko poza granicami miasta Warszawy. Do gęściej zaludnionych należały wsie Pólków, Buraków (dzisiejszy Marymont i Las Bielański, Słodowiec i Wawrzyszew. Duże znaczenie dla miejscowej gospodarki miała rzeczka Rudawka, zasilająca liczne młyny wodne i stawy, oraz gospodarka drewnem.

W drugiej połowie XVII wieku na Bielany sprowadzono spod Krakowa zakon kamedułów, który otrzymał tu liczne nadania ziemi i wzniósł zespół budynków klasztornych. Oddzielnie rozwijały się Młociny jako fragment dóbr królewskich – w XVIII wieku powstał tu pałac dla ministra Bruhla. W XVIII wieku została założona wieś Wólka, późniejsza Wólka Węglowa, której nazwa wskazuje na jakąś formę zwolnienia ludności od powinności względem dworu czy starosty. W tym okresie rozwinął się także Marymont wokół królewskiego dworu.

Wiek XIX związany jest z rozbudową Twierdzy Warszawa, szczególnie w latach 80. XIX wieku, kiedy powstały tam umocnienia wewnętrznego i zewnętrznego pasa obrony. W tym okresie powstały Fort I („Bielany”) i Fort II („Wawrzyszew”), na Marymoncie zaś tzw. koszary marymonckie i ziemne umocnienie dzieło flankujące pośrednie Buraków. Ograniczenia w zabudowie na przedpolu tych obiektów dotknęły także okoliczną zabudowę. W 1830 powstał cmentarz Wawrzyszewski, istniał tam też dwór. W latach 1816-1861 działał też na dzisiejszych Bielanach Instytut Agronomiczny – wyższa uczelnia rolnicza.

Początek naszego wieku

Na początku XX wieku na obszar Chomiczówki i Wawrzyszewa zaczęli napływać nowi osadnicy – pojawiła się tu drobna produkcja ogrodnicza. W 1916 nastąpiło poszerzenie granic Warszawy o m.in. Stare Bielany, Marymont i Słodowiec. Pojawiła się nowa zabudowa mieszkaniowa, szczególnie w obszarach objętych granicami miasta. Plany budowy miasta-ogrodu Młociny ostatecznie się nie udały i zrealizowano jedynie fragment planów. W okresie międzywojennym powstało także lotnisko bielańskie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, a dzielnica uzyskała połączenie linią tramwajową z centrum miasta. W 1939 teren dzisiejszych Bielan częściowo obejmowała gmina Młociny, a częściowo obszar Marymontu w starostwie północnym miasta stołecznego Warszawy. W tym okresie 1639 ha terenu zamieszkiwało 65,8 tys. mieszkańców.

Po II wojnie światowej powstała dzielnica Żoliborz, do której w 1951 dołączono częściowo wsie z gminy Młociny jak Placówka, Młociny, czy Wólka Węglowa. W latach 1952–1953 rozpoczęła się budowa Huty Warszawa, która była jednym z głównych miejsc pracy w dzielnicy. W latach 70. XX wieku zalewowe tereny Kępy Potockiej przekształcono w park, a na terenach Wrzeciona, Wawrzyszewa i Chomiczówki zaczęły powstawać osiedla bloków mieszkaniowych.

W 1994 z dzielnicy Żoliborz wyodrębniono dzielnicę Bielany.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.