Dubito ergo cogito, cogito ergo sum

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum

Czasem nie udaje się spotkać z gośćmi w studiu w audycji „Odmienny punkt widzenia”, czasem zdarza się, że – z różnych powodów – audycja nie może się odbyć. Dlatego wymyśliliśmy sobie „wyjazdowe spotkania z autorytetami”, które będziemy prezentować jako uzupełnienie „Odmiennego punktu widzenia”. A czasem jako zastępstwo dla audycji, które nie mogły się odbyć, lub nie będą mogły się odbyć.

I tak jest w tym przypadku – choroba zmogła prowadzącego, więc swoistym „zadośćuczynieniem” za audycje, które się nie odbyły, są dwa wywiady: z prof. Markiem Chmajem, prawnikiem i konstytucjonalistą oraz prof. Antonim Dudkiem, historykiem.

Rozmowa z prof. Markiem Chmajem odbyła się w siedzibie Jego kancelarii kilka godzin po tym, gdy Prezydent Andrzej Duda – nota bene doktor nauk prawnych – zdecydował się podpisać dość kontrowersyjną nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zaś rozmowa z profesorem Antonim Dudkiem nagrana została w jednej z warszawskich kawiarni, przy kawie i serniku, i w nieco „krakowskim stylu”.

Wydaje nam się, że jest kilka szczególnie istotnych wątków, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę:

– słuchając wypowiedzi prof. Marka Chmaja prosimy o zwrócenie uwagi min. na ten fragment, w którym pojawia się kwestia oceny sprawiedliwości „prawa” i sprawiedliwości w „prawie” oraz zastanowienie się nad konsekwencjami z owej wypowiedzi wynikającymi – czyli kto i jak ma prawo dokonywania oceny sprawiedliwości stanowionych przepisów; a przy okazji prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment, w którym jest mowa o zapisie z art. 2 tzw. Konstytucji, czyli o „demokratycznym państwie prawnym”;

– w wypowiedziach prof. Antoniego Dudka prosimy o zastanowienie się min. nad kwestią możliwości/ niemożliwości prowadzenia dyskusji przez „plemiona” oraz co to znaczy pozostawanie poza tym, czy tamtym obozem „racji”;

Tworząc ten swoisty suplement przyświecała nam znana, ale chyba zapomniana, albo nierozumiana, maksyma, która znalazła się w tytule:

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum.

czyli: wątpię, więc myślę, myślę, więc jestem.

Życzymy miłego słuchania a za wszelkie uwagi, komentarze, sugestie będziemy wdzięczni.

Wywiad z prof. Markiem Chmajem

Wywiad z prof. Antonim Dudkiem

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.