Projekt Ustawy STOP NOP o dobrowolność szczepień

Projekt Ustawy STOP NOP

Projekt Ustawy STOP NOP o dobrowolność szczepień

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, ma na celu uświadamianie rodziców czym grożą powikłania poszczepienne i jakie mogą być konsekwencje zaszczepienia dzieci. W Polsce jest nałożony obowiązek szczepień dla dzieci. Założeniem STOP NOP jest, by każdy rodzic mógł decydować o zdrowiu swoich dzieci. W większości krajów europejskich ten obowiązek jest zniesiony. Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP właśnie ruszył ze zbiórką 100 tys. podpisów za dobrowolnością szczepień w Polsce. Obowiązek szczepień zniosły już kraje takie jak: Austria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, a nawet Rosja.

Projekt Ustawy STOP NOP – cele projektu

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP są pozytywne i w interesie całego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci:

– dobrowolność szczepień – z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe” – szczepienia nadal będą refundowane
– dokładne badanie kwalifikacyjne oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
– dokładny wywiad po szczepieniu, który pozwoli wychwycić NOP (niepożądane odczyny poszczepienne)
– możliwość zgłaszania NOP przez rodziców i nadzór sądowy nad ich rejestrem
– jawne konsultacje publiczne zmian kalendarza szczepień

Wnikliwe badania lekarskie przed szczepieniem i pełna informacja to większe bezpieczeństwo dzieci.

Projekt Ustawy STOP NOP

Projekt Ustawy STOP NOP – NOP zgodny z konstytucją

Projekt ma również wprowadzić system NOP zgodny z Konstytucją. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie NOP, „Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego” wymienia m.in. niepożądane odczyny poszczepienne takie jak: drgawki gorączkowe i niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrego, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek itd. Niezależnie od wymienionych NOP-ów, w charakterystykach szczepionek odnotowano także inne możliwe negatywne rezultaty prowadzenia szczepień takie jak zmiany miejscowe (owrzodzenia, ropnie), zmiany dotyczące węzłów chłonnych, rozsiew prątków BCG, tzw. fenomen Kocha, toczeń, rumień guzowaty, autyzm, stwardnienie rozsiane i wiele innych chorób a także syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej noworodków. Ich wnikliwe odnotowywanie i obserwacja jest konieczna dla bezpieczeństwa dzieci.

Według art. 21 projektu przełamującego monopol lekarzy w tej kwestii rodzic sam „może zgłosić taki przypadek do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. Oraz rodzicom przysługuje odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.” A następnie do sądu administracyjnego.

Projekt Ustawy STOP NOP – możliwość nałożenia obowiązku szczepień

W razie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii pozostaje możliwość nałożenia obowiązku – takie rozwiązania funkcjonują np. w Niemczech i wielu innych krajach. Rodzice z Polski nie są w niczym gorsi od rodziców z Niemiec. Dlaczego w Polsce utrzymywany jest anachroniczny, łamiący prawa człowieka, obowiązek szczepień, podczas gdy inne państwa skutecznie bronią swoich obywateli przed takimi totalitarnymi rozwiazaniami?

– Nie byłoby wiec korzystniej wprowadzić obowiązku szczepień na terenie Niemiec? – zapytano pod koniec zeszłego roku Angelę Merkel, kanclerz Niemiec –  W Niemczech z wielu dobrych powodów taki obowiązek nie został wprowadzony. Szanujemy prawo obywateli Niemiec do podejmowania takich decyzji we własnym zakresie – podkreśliła kanclerz.

Każda osoba gotowa zaangażować się w zbiórkę podpisów zaczynając od najbliższych osób może pobrać tabelę do wydruku ze strony www.stopnop.com.pl/ustawa

Kulminacją akcji będzie Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień, który odbędzie się 2 czerwca w Warszawie www.stopnop.com.pl/protest

Jest ryzyko, musi być wybór – mówi hasło akcji.

Przeczytaj również Odmienny punkt widzenia – poniedziałek 7 maja. Goście: Bogdan Ruszkowski, Jan Grabiec, Jerzy Meysztowicz, Andrzej Maciejewski

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *