Odmienny punkt widzenia – poniedziałek 25 i piątek 29 czerwca. Goście Jerzy Meysztowicz, Wawrzyniec Konarski, Piotr Łysakowski, Sławomir Mentzen, Janusz Krakowiak, Andrzej Laskowski

Odmienny punkt widzenia – poniedziałek 25 i piątek 29 czerwca. Goście Jerzy Meysztowicz, Wawrzyniec Konarski, Piotr Łysakowski, Sławomir Mentzen, Janusz Krakowiak, Andrzej Laskowski

25 czerwca to fajna data, więc potraktowaliśmy ją jako punkt wyjścia do rozmów o gospodarce [w 1976 roku 25 czerwca wybuchły strajki], do rozmów o kondycji psychicznej polskiego – i nie tylko – społeczeństwa [24 czerwca polscy piłkokopacze dostali w d… od południowoamerykańskich piłkokopaczy i zaczęło się rozliczanie wśród jęków i biadoleń].

Porozmawialiśmy o przyszłości Sądu Najwyższego, którego sędziowie postanowili nie uznać za obowiązującą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zajęliśmy się także „totalnej opozycji” przyszłością, gospodarką polską pod światłym półprzewodnictwie „M&M” oraz kłopotami Umiłowanej Kenclerzycy.

 

Poniedziałek 25 czerwca

Odmienny punkt widzenia – poniedziałek 25 czerwca. Goście Jerzy Meysztowicz, Wawrzyniec Konarski, Piotr Łysakowski, Sławomir Mentzen część 1

Odmienny punkt widzenia – poniedziałek 25 czerwca. Goście Jerzy Meysztowicz, Wawrzyniec Konarski, Piotr Łysakowski, Sławomir Mentzen część 2

 

Zaś w dzień imienin apostołów Piotra i Pawła pogadaliśmy o skutkach „buntu” sędziów Sądu Najwyższego, relokacji pasożytów, przypadłościach król Midasa i żelaznym pieniądzu Sparty oraz rozbieraliśmy pewien problem: czy nowa teoria pieniądza zmienia definicję wolności jednostki, czy opisuje smutny proces owej wolności odbierania.

 

Piątek 29 czerwca

Odmienny punkt widzenia piątek 29 czerwca Goście Janusz Krakowiak Piotr Łysakowski Andrzej Laskowski część 1

 

Odmienny punkt widzenia piątek 29 czerwca Goście Janusz Krakowiak Piotr Łysakowski Andrzej Laskowski część 2

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.