Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnychWielu pracodawców nie chce niestety zatrudniać osób niepełnosprawnych z uwagi na obawę o różnorakie problemy, które mogą sprawiać i koszty, które może to za sobą pociągać. „Czy tak powinno być?” – pyta Tomasz Barbachowski. Wszak żyjemy w czasach, w których można pracować zdalnie i mamy również programy aktywizacji zawodowej. Kogo powinno się wesprzeć w pierwszej kolejności? Należy pomagać przede wszystkim osobom, które o to się starają. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Stanowi to ogromny problem, gdyż właśnie dla osób bezrobotnych podjęcie pracy jest szczególnie ważne. Dla osób niepełnosprawnych podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko poprawę sytuacji materialnej, ale – co o najważniejsze – wzrost poczucia własnej wartości. Zatrudnienie jest formą terapii i sprzyja poprawie stanu zdrowia, dlatego aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych jest tak ważna.

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – przykłady

Najważniejsze, aby szły za tym konkretne decyzje prawne ze strony instytucji rządowych i samorządowych. Spójrzmy jak to wygląda w innych miastach, np. w Rzeszowie.

Pracodawca który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Rzeszowa, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna lub poszukująca pracy (niezatrudniona), może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości 15-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoba niepełnosprawna zamieszkała i zameldowana na terenie Rzeszowa, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna lub poszukująca pracy (niezatrudniona), może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – do wysokości 15-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeczytaj Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *