Uczelnia na miarę potrzeb

Radio Hobby objęło Patronatem Medialnym XII edycję konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”.

21 listopada w Warszawie spotkają się cenione osoby związane ze światem szkół wyższych i promocji edukacji.

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku – studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Jest też zupełnie innym Klientem, ponieważ należy do tzn. pokolenia „Zet”.

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:
Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy?
Jak pozyskać i komunikować się z „Klientem” – studentem?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Zgłoszeń dokonywać można poprzez wypełnienie formularza: Kliknij tu!

Prelekcje poprowadzą m.in.:

– Paweł Kozłowski – Pełnomocnik ds. informatycznych, Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytet Warszawski
„e-Learning – Moda czy realna potrzeba? Stagnacja czy ewolucja?”
(E-learning na dobre „zadomowił” się w środowisku edukacyjnym. W większości projektów związanych z edukacją wykorzystuje się, jeśli nie całe platformy e-learningowe, to przynajmniej elementy związane ze zdalnym nauczaniem.
Obecnie, nie tylko uczelnie, czy korporacje ale także coraz częściej szkoły zauważają potrzebę propagowania tej formy edukacji. Rodzą się zatem pytania. Czym to jest uwarunkowane, modą czy może realną potrzebą? Czy e-learning w korporacji, na uczelni i w szkole ma to samo imię? Czy to nadal innowacyjna forma nauczania?)

– Anna Kiryjow-Radzka i Katarzyna Wolanin – Zespół Nowych Mediów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
„Patent czy abonament – jaka przyszłość uczelni?”
(Od akademii dla wybrańców, dzieci możnych starożytnego świata, przez uniwersytety przez kolejne stulecia kształcące garstkę wybitnych, aż po WSWN – wyższe szkoły wszystkiego najlepszego produkujące masowo licencjatów i magistrów. Od historii, przez teraźniejszość, po filozoficzną wyprawę w nieodległą przyszłość – zapraszamy do eksperymentu intelektualnego, podczas którego zastanowimy się wspólnie, czy uczelnia może skorzystać z doświadczeń kryzysu finansowego 2008 roku, czy szkolnictwo wyższe może zyskać na kryzysie zaufania oraz co wspólnego mogą mieć studia podyplomowe z car sharingiem.)

– dr Piotr Mikosik – Adiunkt Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
„Strategia rozwoju uczelni wyższej – bariery i wyzwania”
(Zmniejszający się rynek kandydatów na studia zaostrza warunki konkurowania w sektorze uczelni wyższych. Analizując działania uczelni można odnieść wrażenie, że znaczna część z nich wykazuje się biernością w konfrontacji z tym trendem. Powierzchowne działania marketingowe typu poprawa wizerunku strony WWW czy silniejsza obecność na Facebooku nie są w stanie wpłynąć na wyniki rekrutacji. Kluczem do rozwoju może być kompleksowa zmiana myślenia i wdrożenie strategii obejmującej wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania uczelni, tj. obok zintensyfikowania działań marketingowych należy uwzględnić rozwój personelu, systemów IT, współpracy zagranicznej, rozwój programów nauczania. Żadne z tych działań jednak nie przyniesie wymiernych efektów dopóki osoby decydujące nie zrozumieją natury i oczekiwań swoich klientów – kandydatów i studentów.)

– Filip Sadzik – Manager Zespołu Sprzedaży,A plus C Systems
„Statlook – Sprawdzony sposób na rozwiązanie konfliktów IT-EDU-BIZ”
(Drogie IT? System statlook to prosty przepis dla EDU na efektywny oraz generujący oszczędności Dział IT. Zarządzanie sprzętem, legalnością oprogramowania, bezpieczeństwem kluczowych danych, pomoc użytkownikom oraz zarządzanie wdrożeniem RODO (m.in. zautomatyzowany rejestr czynności przetwarzania). 16 lat doświadczenia na polskim rynku i wdrożenia w ponad 7.000 organizacji.)

– Sebastian Szczęsny – Project Manager, Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY
„Zmiany w strategii marketingowej uczelni w dobie reformy ministra Gowina”
(Nowa ustawa kształtująca ustrój szkolnictwa wyższego wymusza zmianę w strategii i praktyce działań marketingowych uczelni. Władze szkół wyższych stają przed koniecznością weryfikacji celów, grup docelowych, obszarów działania, narzędzi, środków i struktur odpowiedzialnych za budowanie wizerunku i komunikację na uczelni. Jakie wyzwania rysują się w tej sytuacji? W jaki sposób wypracować nową strategię marketingową uczelni? Jakie są możliwe warianty efektywnych rozwiązań? Jakie zagrożenia i szanse mają różne scenariusze zdarzeń?)

-Andrzej Szandała – Kierownik projektu, INTERSIEĆ
„Machine learning w blended learning na uczelni”

– Piotr Gajewski – Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe Ltd
temat w trakcie opracowania

– Barbara Sołtysińska – założycielka IndaHash
temat w trakcie opracowania

– Wojciech Wrzesień – Menedżer Produktu, NASK S.A.
temat w trakcie opracowania

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
– Rektorzy
– Kanclerze
– Dziekani
– Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Zapraszamy na stronę konferencji: Kliknij tu!

* Firmy chcące wziąć udział w konferencji proszę o kontakt.

Kierownik Projektu
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.