Oferty z urzędu pracy

Stan na dzień dzisiejszy

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie

Telefon kontaktowy:  (22) 764 03 31         

Email: oferty@puplegionowo.pl